Archive for 2014

Komplicerad komplettering

Komplicerad komplettering

En fråga om komplettering för högre betyg har diskuterats på facebook. Några metoder för hur detta skulle kunna tänkas gå till var (i en förenklad form): En metod är att låta eleverna visa vad de kan genom att recensera eller problematisera en text som berör de nödvändiga kunskapskraven. En annan är muntliga diskussioner med följdfrågor. Detta kan göras i grupp….read more →

Förbättra – inte lägga till

Många av oss känner säkert till Skolverkets skrift ”Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder”. Många av oss har ingen tid att läsa dessa publikationer och ännu mindre tid att försöka implementera dessa i vår undervisning. Stoffträngsel och tidsbrist. (Vi kommer att skriva mer om denna skrift vid ett senare tillfälle.) Under Filosofidagarna på ABF-huset pratade Hugo Wester om…read more →

Dagen

Dagen

Den tredje torsdagen i november ägnar vi tid åt filosofin. I år sammanfaller detta med den internationella barndagen. Detta må vara en slump, men detta sammanträffande tåls att vila en stund i. Vi jobbar ju med barn som blir vuxna, vi kallar dem ungdomar. Vi jobbar med ett ämne – det enda ämnet? – där deltagarna under lektioner uppmuntras att…read more →

Filosofiöversikter

Filosofiöversikter

Vi har gått in i höstens andra fas, tycker jag. De första veckorna är uppstart – vi känner på hur ämnet och elevgruppen hänger samman, de försöker förstå hur vi tänker och testar våra gränser – men efter vecka 40 kommer vi in i fas två. Det är nu våra ämnen får kött eller vissnar, det är nu vi kan…read more →

Kunskap och vetenskap

Kunskap och vetenskap

Le bon David får personifiera veckans inlägg. Denna skotte kallades av min lärare vid Lunds universitet den mest felciterade av de kända filosoferna. ”Alla vet en sak om David Hume, och det skrev han i en fotnot.” Oavsett om Hume ville att relationen mellan känsla och förnuft skulle vara hans största bidrag till filosofihistorien så är det nog så. Vi…read more →

Årsmöte, strukturerade samtal och Modern filosofi

Årsmöte, strukturerade samtal och Modern filosofi

I anslutning till föreningens årsmöte höll Bo Malmhester en slags workshop om strukturerade samtal som togs emot positivt av mötesdeltagarna. Under mötet kom vi bland annat fram till att tillsätta arbetsgrupper för speciellt viktiga områden. Dessutom kan vi nu erbjuda den purfärska tidskriften Modern filosofi till ett bra pris för våra medlemmar.  Den 6 september hölls föreningens årsmöte i Uppsala…read more →

Årsmöte 2014

Årsmöte 2014

Lördag, 6 september, Uppsala: Vi vill också passa på att tipsa om en artikel som skrivits om Jacob, som gjorde fantastiskt bra ifrån under filosofi-os. Länk finns här.

Om filosofi-OS (IPO) 2014

Om filosofi-OS (IPO) 2014

Då var detta års filosofi-os förbi. En fantastisk tillställning i Litauens huvudstad Vilnius med deltagare från över 40 länder. Sverige deltog med elever från Psykologigymnasiet i Solna och Viktor Rydergs gymnasium, Odenplan och både Jacob och Tuva berättar om en härlig tid tillsammans med unga filosofer från hela världen. Läs mer om IPO, IPO2014 och den svenska uttagningen.) Sverige deltog…read more →

Från en filosofilärarträff

Från en filosofilärarträff

Den 29 mars träffades tolv filosofilärare hemma hos Eric Gustafsson i Stockholm. Det var filosofilärare från Gotland, Göteborg, Uppsala och Stockholm, alltifrån nyutexaminerade till pensionerade. Vi fikade och pratade om filosofiundervisning. Frågor som diskuterades var bland annat, hur man undervisar i olika forskningstraditioner- och metoder, och hur man kan stimulera eleverna att nå de högre kunskapskraven. Vi bestämde, att vi…read more →