Archive for december, 2014

Komplicerad komplettering

Komplicerad komplettering

En fråga om komplettering för högre betyg har diskuterats på facebook. Några metoder för hur detta skulle kunna tänkas gå till var (i en förenklad form): En metod är att låta eleverna visa vad de kan genom att recensera eller problematisera en text som berör de nödvändiga kunskapskraven. En annan är muntliga diskussioner med följdfrågor. Detta kan göras i grupp….read more →

Förbättra – inte lägga till

Många av oss känner säkert till Skolverkets skrift ”Förskolans och skolans värdegrund: förhållningssätt, verktyg och metoder”. Många av oss har ingen tid att läsa dessa publikationer och ännu mindre tid att försöka implementera dessa i vår undervisning. Stoffträngsel och tidsbrist. (Vi kommer att skriva mer om denna skrift vid ett senare tillfälle.) Under Filosofidagarna på ABF-huset pratade Hugo Wester om…read more →