Archive for december, 2015

24 december

24 december

Det som är heligt, är inte personen; tvärtom är det heliga hos en människa det som är icke-personligt.  Simone Weil, Personen och det heliga

23 december

23 december

Om livets mening: ”Tricket är att vara fokuserad, uppmärksam, att välja att se världen som helig och meningsfull. Det är ett val som var och en av oss kan göra och det heliga har att göra med hur vi tar till oss våra erfarenheter, minsta lilla klunk öl eller pratstund eller till och med något alldagligt och jobbigt, tristess eller…read more →

22 december

22 december

Iris Murdoch som inspirerades av Weils diskussion till att ge begreppet uppmärksamhet en central roll i vår förståelse av kärlek, talar om behovet av att närma sig den andra med en rättvis och kärleksfull blick. Hon betonar därmed att den uppmärksamhet vi skänker andra, måste vara en kärleksfull uppmärksamhet. Hos henne såsom hos Weil handlar det om att erfara och…read more →

Filosofins didaktik

Filosofins didaktik

Filosofilärarnas Förening Sophia bjuder in till kollegialt samtal om filosofididaktik den 16 april.    Till tillfället kan man med fördel ha läst boken: Filosofins didaktik (Thales), men det är inte ett måste.    Mer info om tid och plats kommer! 

21 december

21 december

Det finns inga extra oupptecknade inkapslade stunder då vi kan uppföra oss ”på måfå” varefter vi kan återuppta livet där vi avbröt det. De onda och syndiga betraktar tiden som diskontinuerlig, de onda trubbar av sin känsla för orsakssammanhang. De goda upplever varandet som ett helt och finmaskigt nätverk av små ting som alla har samband med varandra. Min minsta…read more →

20 december

20 december

Hur mycket kunskaper en filosof än behöver i sin verksamhet, så är hans egentliga uppgift inte kunskaper i vanlig mening utan klarhet, och ur många problem han än kan ha behov av att lösa, så är hans egentliga mål som filosof inte så mycket problemlösning som problemanalys.  Erik Stenius, ur Filosofins didaktik (Schaffer)  

19 december

19 december

Vi kan aldrig veta vad som är lämpligast att vilja, för man har ett enda liv och kan varken jämföra det med tidigare liv eller rätta till det i en senare liv…Det finns ingen möjlighet att kontrollera vilket beslut som är riktigt, för det finns ingenting att jämföra med, man lever allting utan förberedelse, för första gången och utan förvarning….read more →

18 december

18 december

Och vad vill det säga att man dör? Kanske har människan hundra sinnen och med döden försvinner bara de fem vi känner, medan de övriga nittiofem lever kvar. Tjechov, Körsbärsträdgården

SANN  INGEN?

SANN INGEN?

Filosofilärarnas Förening Sophia bjuder in till filosofiskt samtal och fika på temat sanning och relativism. Vi träffas hemma hos Lars Hammer (Stockholm) den 23 januari kl. 13.20-16.00. Till tillfället kan man ha läst boken: Den svårfångade relativismen (Thales), men det är inte ett måste. Anmäl dig i vårt kontaktformulär. Vid anmälan ges vägbeskrivning hem till Lars. Resväg c:a 10 min…read more →

17 december

17 december

Vi lever på famtiden: ”imorgon”, ”längre fram”, ”med åren kommer du att förstå”. Dessa inkonsekvenser är i sanning förbluffande, ty till slut är det ju fråga om att dö…Jag känner en påtaglig sanning i att människan är dödlig, men de människor är lätt räknade som dragit de yttersta konsekvenserna av detta faktum. Albert Camus, Myten om Sisyfos