Archive for juli, 2017

Kallelse

Filosofilärarnas förening Sophia - Inbjudan till årsmöte 2017 Mötet äger rum, den 30 september, kl 10:45-13:00 och inkluderar en lätt lunch som följs av en fortbildande verkstad för oss filosofilärare. Fortbildningen kommer att pågå fram till klockan 16:00. Vi kommer vi att ägna en stor del av mötet åt det kommande årets verksamhet för föreningen. Vi kommer att starta planering av…read more →