Filosofi-OS

Filosofi-OS

Är det möjligt att tävla i filosofi? Det har man gjort i mer än 20 år i International Philosophy Olympiad (IPO). Varje år samlar olympiaden filosofistudenter från över 40 deltagarländer från alla kontinenter.

Tävlingsdeltagarna är i gymnasieålder och skriver en filosofisk essä utifrån ett citat. Men det är inte tävlingen som är huvudsyftet. Essäskrivningen är fyra timmar lång och evenemanget pågår i ytterligare fyra dagar med föreläsningar, seminarier, workshops och utflykter och spännande möten med människor från hela världen.

IPO är framför allt en manifestation av filosofiämnet och av gemenskapen mellan människor oavsett kultur. 

 

En nationell uttagning

Sverige har deltagit under fyra IPO, och den nationella uttagning blir större för varje år. Liksom de andra länderna vill vi förstås ha en nationell uttagning, som utser två värdiga representanter för Sverige. Filosofilärarnas förening ansvarar för utformningen av den nationella uttagningen, och leds av OS-delegaterna Sofia Franzén och Eric Gustafsson. Vi bjuder nu in samtliga gymnasieskolor i landet att delta.

 

Delta!

För att delta i den första svenska nationella uttagningen gör du först en intresseanmälan.

Under v 50 och v 3 hålls essäskrivningarna. Som deltagande skola får ansvarig lärare essäämnen på morgonen av den dagen då skrivningen ska hållas. Styrelsen kommer att bedöma alla insända bidrag utifrån IPO:s bedömningskriterier och utse två elever som får möjlighet att tävla för Sverige.

  • Läs mer om hur deltagandet går till och kan användas i undervisningen här.
  • Läs texten Minnen från IPO, skriven av silvermedaljören Jacob Lagerros här.
  • Läs om varför elever kan tänkas delta här.
  • Ladda ner inbjudan till filosofi-os 2017 här.
  • Ladda ner poster i a3 att sätta upp på skolan här. 

Ett första steg

För varje år kommer Filosofilärarnas förening att utveckla organiserandet av den nationella uttagningen. Inom några år kommer lärare och elever samlas på en och samma plats vid och ett och samma tillfälle för en nationell tävling. Det ska då samtidigt bli ett tillfälle för lärare att mötas och utbyta erfarenheter av filosofiundervisning, och för elever att diskutera filosofi med varandra. Syftet med den nationella tävlingen i filosofi är nämligen den samma som syftet med IPO: inte tävlandet i sig, utan att stimulera ungdomar till undersökande, kritiskt och kreativt tänkande, att utveckla filosofundervisningen och att förena människor!

Välkommen att delta! 

Länkar

www.filosofilararna.se

www.philosophy-olympiad.org

www.fisp.org

http://ipo2017.nl/

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar