Den nationella uttagningen

Den nationella uttagningen

Hur gör jag för att delta?

När, var, hur?

När? v. 50 2016 alternativt v.3 2017. Skolan uppger ett önskat datum på någon av de nämnda veckorna.

Var? På den enskilda skolan.

Hur? Essäskrivning 2-4 h. Instruktioner mejlas på morgonen den planerade dagen. Direkt efter skrivningen skickas essäerna till Sophia per mejl eller post.

Bedömning?  Sophias styrelse bedömer essäerna med samma kriterier som i IPO. Två elever utses.

Anmälan: Anmäl din skola till den nationella uttagningen på mejladressen: filosofilararna@gmail.com

 

Anmäl intresse!

Anmälan är inte bindande – det kan ju hända saker senare som gör att du får förhinder.

Med din anmälan får du samtidigt ett gratis medlemskap i Filosofilärarnas förening Sophia.

 • Skicka intresseanmälan till vår mejladress: filosofilararna@gmail.com eller klicka på rutan nedan för att använda kontaktformuläret.
 • I rubriksfältet skriver du: Intresseanmälan till den nationella uttagningen
 • I anmälan uppger du namn, skola och kontaktuppgifter

Anmäl intresse!

Delta!

På morgonen av dagen för essäskrivningen skickas årets citat till dig. Ämnena kommer att vara relaterade till filosofikursens centrala innehåll. Som filosofilärare kan du då samtidigt använda elevtexterna, som betygsunderlag i din kurs.

Besluta dig för vilka som ska skriva essän

Essäskrivningen ska skrivas av…

  • samtliga elever som en examination i din filosofikurs, eller
  • elever som vill nå högre eller fler kunskapskrav i kursen, eller
  • endast elever som är intresserade av att delta i den nationella uttagningen

Tänkbara förberedelser för essäskrivningen

  • Vad är en essä? Beskriv genren och visa exempel.
  • Vilka är bedömningskriterierna? Arbeta fram egna, använd kunskapskraven eller använd IPO:s egna kriterier: relevance to the topic, philosophical understanding of the topic, persuasive power of argumentation, coherence, and originality.
  • Under vilka former kommer essän att skrivas? Essän ska skrivas i skolan och inte hemma. Ordna ett längre skrivpass på eller utanför lektionstid. Om essän skrivs på dator måste internet vara avstängd. Inga hjälpmedel är tillåtna. Essän lämnas in anonymt med namnkod.
  • Vad är IPO? Informera om International Philosophy Olympiad. Använd den information som vi givit dig och den som finns på IPO:s webbplats.
  • Vem finansierar? Hör dig för med skolan om de har möjlighet att finansiera tur- och returresan till Rotterdam, plus eventuella övriga kostnader i samband med resan (hotell, mat, resa till och från flygplatsen mm). Annars måste eleven själv lägga ut för biljetterna. Kost och logi i Rotterdam bekostar IPO.

Skicka elevtexter till filosofilararna@gmail.com

Välj ut en text!

  • Skicka in bidragen till filosofilärarnas mail.
  • Eleven som skrivit texten vill och har möjlighet att delta i IPO: Rotterdam maj 2017.
  • Eleven har goda kunskaper i engelska eller behärskar tyska, franska eller spanska tillräckligt väl för att kunna skriva en essä. Hör dig för med språklärarna. (OBS. Eleven får inte skiva på sitt modersmål under IPO.)

Skicka texten till vår mejladress: filosofilararna@gmail.com

 • I rubrikfältet skriver du: Bidrag till den nationella uttagningen
 • I mejlet uppger du namn, skola och kontaktuppgifter, samt bifogar texten.

Vad händer sedan?

De insända bidragen kommer att bedömas av Filosofilärarföreningens styrelse utifrån IPO:s kriterier: relevance to the topic, philosophical understanding of the topic, persuasive power of argumentation, coherence, and originality. Två elever kommer att utses som tävlande för Sverige i IPO. Eleverna och deras skolor kommer att få all information om det internationella deltagandet.

I maj 2017 reser eleverna tillsammans med OS-delegaterna till Rotterdam, och deltar i den internationella tävlingen med 40 deltagarländer från alla kontinenter.

 

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar