International Philosophy Olympiad

International Philosophy Olympiad

International Philosophy Olympiad (IPO) är en tävling för filosofistudenter på gymnasienivå. Den organiseras varje år i maj i samarbete med bland annat UNESCO. Tävlingen består av en essäskrivning. Hela evenemanget pågår i fyra dagar med föreläsningar, workshops, seminarier och utflykter. Från år 1993, då IPO startade, har antalet deltagarländer växt till 49, spritt över alla kontinenter. Ett viktigt syfte med IPO är att främja filosofin och samhörigheten mellan människor. IPO 2017 kommer att hållas i Rotterdam i Nederländerna. 

Tävlingen

 • Studenterna skriver en essä om ett av fyra givna ämnen.
 • Studenterna skriver på något av de internationella språken och som inte är deras eget modersmål: engelska, tyska, franska, spanska.
 • Tiden för essäskrivningen är fyra timmar.
 • Namnen kodas och essäerna förblir anonyma tills den slutgiltiga bedömningen är klar.
 • Essäerna bedöms efter särskilda kriterier och en bedömningsskala i en procedur som är uppdelad i tre steg.

Kriterierna

 • Relevance of the topic
 • Philosophical understanding of the topic
 • Persuasive of argumentation
 • Coherense
 • Originality

Skalan

 • 7,5–10 p: Jag föreslår att den här essän ska gå vidare till nästa steg.
 • 5,5–7 p: Jag själv föreslår inte att den här essän ska gå vidare, men accepterar om någon annan gör det.
 • 1–5 p: Jag föreslår att den här essän inte ska gå vidare till nästa steg.

Proceduren

 • I första omgången bedöms varje essä av fyra jurymedlemmar. Essäer som får genomsnittligt 7 poäng går vidare.
 • I andra omgången bedöms varje essä av två jurymedlemmar. Den genomsnittliga poängen adderas med poängen från föregående omgång. De bästa essäerna går vidare.
 • I tredje omgången fattar IPO:s styrelse beslut om fördelningen av priser.

Priserna delas ut i kategorierna guld, silver och brons samt hedersomnämnanden. Styrelsen får dela ut mer än ett pris i varje kategori.

Förutsättningar och villkor

 • IPO organiseras varje år i maj.
 • Värdlandet åtar sig att bekosta kost och logi för minst två elever och en lärare som tillhör delegationen från varje deltagarland, och för samtliga styrelsemedlemmar.
 • Tävlingen är öppen för alla som studerar på gymnasienivå vid tidpunkten för tävlingen.
 • Varje land får delta med en eller två elever, med undantag för värdlandet, som får delta med upp till 10 elever.
 • Uttagningen av elever som ska delta i IPO görs genom en nationell tävling, vars procedur har godkänts av IPO-styrelsen. I Sverige organiserar Filosofilärarnas förening Sophia den svenska nationella uttagningen.

Bakgrund

Initiativtagare var den filosofiska institutionen på Sofia University i Bulgarien, som bjöd in den grupp av filosofer, som sedan grundade IPO, vars första tävling ägde rum 1993. Till gruppen hörde Ivan Kolev (Bulgarien), Gerd Gerhardt (Tyskland), Katalin Havas (Ungern), Wladislaw Karjewski (Polen), Florina Otet (Rumänien) och Nuran Direk (Turkiet).

Mål

 • Att främja filosofisk utbildning på gymnasienivå och öka intresset för filosofi bland gymnasieelever.
 • Att uppmuntra nationella, regionala och lokala tävlingar i filosofi bland skolor i världen.
 • Att bidra till att utveckla kritiskt, undersökande och kreativt tänkande.
 • Att främja filosofisk reflektion i vetenskap, konst och i det sociala livet.
 • Att utveckla förmågan till etisk reflektion över samtida problem i världen.
 • Att bidra till ett fredligt klimat i världen, genom att uppmuntra till intellektuella utbyten och personliga kontakter över nationsgränserna.

Deltagarländer - antal 49

Argentina Indien Lettland Norge Senegal Turkiet
Armenien Israel Litauen Paraguay Serbien Tyskland
Australien Italien Makedonien Polen Slovenien Ungern
Bangladesh Japan Mexiko Portugal Spanien Ukraina
Belgien Kanada Montenegro Rumänien Sverige USA
Bulgarien Kina Nederländerna Ryssland Sydkorea Vitryssland
Chile Kroatien Nigeria Schweiz Tjeckien Österrike

Tidigare värdländer

I nämnda ordning: Bulgarien, Turkiet, Polen, Rumänien, Ungern, Tyskland, USA, Japan, Argentina, Sydkorea, Italien, Finland, Grekland, Österrike, Norge, Litauen, Estland, Belgien.

Organisation

Sedan 2001 organiseras IPO av FISP med stöd av UNESCO.

Styrelsen

I styrelsen sitter:

 • En representant från UNESCO
 • Tre medlemmar i FISP:s ledningsgrupp
 • Två medlemmar från IPO:s internationella kommitté
 • Ordförande för FISP som också är ordförande i IPO:s styrelse

IPO:s styrelse fattar bland annat slutgiltigt beslut om vilka essäämnen som ska väljas ut och ansvarar för den slutgiltiga bedömningen av essäerna i tävlingen och prisutdelningen.

Den internationella kommittén

Den internationella kommittén består av delegationsledare från tidigare värdländer. Här diskutera man bland annat IPO:s framtida utveckling och fattar beslut om nästa års värdland för IPO.

Den nationella organiserande kommittén

Det land som ska vara värdland för IPO upprättar en nationell organiserande kommitté. Den planerar och sedan utvärderar genomförandet av IPO i samarbete med den internationella kommittén.

Delegationerna

Ledarna för delegationerna ansvarar för att varje år i mars föreslå essäämnen. Det är även delegationsledarna och medföljande lärare som under tävlingen utgör den internationella juryn.

Referenser

Noter

 1. Sofia University i Bulgarien
 2. FISP

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar