Tidskriften Sophia

Här kan du läsa om Tidskriften Sophia. Innehållsförteckning och länkar till pdf-versioner av tidningen finns nedan.

Oktober 2004

Redaktionellt 1

Martin Levanders minnesfond 4

 

Artiklar

Lena Rangne: Rapport från en småstad 5

Rune Romhed: ”A race to the bottom”

– om betygssättandets utbildningspolitiska ekonomi 10

Lisa Eklöv: Filosofielever och andra frön 15

Håkan Kjellin: Filosofi på Internet 19

 

Anmälningar

Fanny Ambjörnsson, I en klass för sig. Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Lotta Knutsson) 30

Henrik Lagerlund, Filosofi i Sverige under tusen år (Jan-Erik Westman) 33

Sven-Eric Liedman, Tankens lätthet, tingens tyngd. Om frihet (Marlene Stillefors) 38

Poesi

Wislawa Szymborska, Experiment 42

Marlene Stillefors: Kommentar 43

Ladda ner pdf

Mars 2005

 

Kallelse till årsmöte 1

Redaktionellt 2

Vitterhetsakademiens lärarpris 4

Bo Malmhester belönad 5

 

Artiklar

Olof Franck: Jämställdhet som vidgat livsutrymme – om kärlek, kön och genus i skolan 7

Tore Broyn: Å være uenig er å ha det morsomt: Filosofi i barneskolen 11

Jon Jordås: Om postmodernism 12

Bertil Törestad: Klacken i marken? Ett genmäle på Jordås artikel 14

Håkan Kjellin: Filosofi och psykologi efter den nya revisionen av gymnasieskolan 17

 

Anmälningar

Michael Nyhaga, Man kan inte vara skeptiker när det gäller sanning (Marlene Stillefors) 22

Människan – ett moraliskt djur: en presentation av fem nyutkomna böcker (Lotta Knutsson) 24

Svante Nordin, Ingemar Hedenius – en filosof och hans tid (Dag Andersson) 32

 

Varia

Marlene Stillefors: Harlows apor i minnet 39

Werner Aspenström, Den omkörde 41

Ladda ner pdf

Oktober 2005

 

Redaktionellt 2/05 1

 

Artiklar

Filosofi i undervisningen: fi losofi ska verkstäder 4

Nietzschelitteraturens overkill? 18

Kursupplägg Filosofi B samt lite allmänt 23

Rasmusmetoden i svensk gymnasiefilosofi 27

Rapport från Filosofi med barnkonferens i Mexiko City 32

 

Anmälningar

Filosofi på KTH 37

Känner Gud och Darwin varandra? 41

Vår tids psykologi 50

Tariq Ali, Bush i Babylon 52

 

Varia

Postmodernism-tävlingen avgjord! 54

Ur Tärningsspelaren av Luke Rhinehart 56

Ladda ner pdf

Mars 2006

 

Kallelse till årsmöte 1

Redaktionellt 1/06 2

Martin Levanders minnesfond 3

Artiklar

What is a Socratic dialogue? 4

Argument för filosofi som eget ämne i grundskolan och gymnasiet 15

Utvärdering / betyg 17

Galet om galenskap 19

Anmälningar

Peter Gärdenfors, Hur homo blev sapiens – om tänkandets evolution 24

Varia

Ur Hur Homo blev Sapiens 27

Lyrik: Göran Sonnevi 28

Göran Sonnevi: två dikter 29

Ladda ner pdf

Oktober 2006

 

Redaktionellt, 2/06 1

Idérik lärare sökes! 3

Viktigt: Föreningens framtid!!! 4

 

Artiklar

Den egentlige Herr Heidegger 5

Alternativet Zapffe 10

Å tenke fi losofi sk med barn 14

Vår tids största intellektuella drama 20

Darwin om ID 31

Lögnaktigt om ID 32

Anmälningar

Sören Halldén, Det analytiska greppet 37

Sören Halldén, Hur går det till inom vetenskapen? 46

Hanna Östholm, Feminismens idéer 50

Christer Sturmark, Tro och vetande 2.0 55

Varia

Om det heta amerikansk debattklimatet 61

Edith Södergran, ”Vierge moderne” 63

Kommentar till ”Vierge moderne” 64

Ladda ner pdf

Mars 2007

 

Redaktionellt 1/07 1

Årsmöte 3

Tove Frisch idérikast! 4

 

Artiklar

Fågel, fisk eller förundran? En pedagogisk-filosofisk undersökning

om livsfi losofi på komvux 6

Forsøk med fi losofi i Norge 16

Vetenskapsteori för samhällsvetare 24

Teologernas problem – eller problemet med teologerna 33

 

Anmälningar

Emma Eldelin, ”De två kulturerna” flyttar hemifrån. C P Snows begrepp

i svensk idédebatt 1959–2005 45

 

Varia

Filosofi lärarinnans kärleksdikt till Aristoteles 49

Ladda ner pdf

Oktober 2007

 

Redaktionellt 2/07 1

Det absolut sista numret av Sophia? 3

Artiklar

Några grundläggande frågor rörande fi losofi undervisningen 4

En personlig utformning av fi losofi kursen 36

Anmälningar

Ny upplaga av Sjödéns psykologibok 40

Varia

Wittgenstein om den meningslösa fi losofi n 48

Koqs bön 53

Ladda ner pdf

1 Kommentar

 1. Stig Hallgren skriver:

  Eftersom Birgitta Ohlsson migrationsminister eller dyl. inte når framgång i samtalen med
  Rumänska Ambassadören i Stockholm och alltså inte heller i Rumänien i EU och dessutom håller på att ledsna
  i sitt välmotiverade värd för romerna förstår man att romerna tar till andra verktyg.
  Sofia är i vissa avseenden upplysande. Den borde inköpas av föräldrar för historielösa ungdomar och sättas under näsan på dessa.
  Hälsningar
  Stig

Lämna en kommentar