Vilka vi är

vilka_vi_arFilosofilärarnas förening – en kort tillbakablick

Filosofi- och psykologilärarnas förening – FPF – bildades 1943 för att ”främja god undervisning i filosofi och psykologi samt för att öka kunskapen i dessa ämnen hos allmänheten”. Anledningen till att filosofi och psykologi kopplades ihop på detta sätt var helt enkelt för att psykologi ingick i undervisningsämnet Filosofi. Om man var lärare i filosofi skulle man alltså också undervisa i psykologi – i alla fall på papperet. Frågan är om det alltid blev så mycket psykologi.

FPF ville arbeta för att utveckla undervisningen i filosofi och psykologi och ville vara ett forum för en levande ämnesdebatt. Till den ändan gav föreningen ut skriften Sophia, som kom ut minst två gånger per år. Tidskriften innehöll recensioner, debattartiklar, reportage, vetenskapliga artiklar, metodtips med mera. Av ekonomiska skäl började Sophia föra sitt liv digitalt från och med oktobernumret 2004.

FPF har även arbetat för att tillvarata filosofins och psykologins ställning i gymnasieskolan. Framför allt inför (det aldrig genomförda) Gy 07, då striden stod hård mellan ämnena religionskunskap, filosofi och psykologi, kämpade föreningen för att filosofi och psykologi skulle behålla sin ställning som karaktärsämnen. Emellertid visade det sig också att filosofi och psykologi konkurrerade med varandra om plats bland karaktärsämnena på de olika programmen. Striden får väl anses hittills vara oavgjord med tanke på det nya gymnasiets program.

Denna konkurrenssituation samt det faktum att nästan enbart filosofilärare varit aktiva i föreningen – de bidrag till Sophia som handlat om psykologi under de senaste tio åren kan räknas på ena handens fingrar – ledde till att FPF upplöstes 2011 och att Filosofilärarnas förening bildades 2012.

 

Framåtblick

Tänk att Filosofilärarnas förening SOPHIA bildades så långt tillbaka som 1943! Det tycker vi är fantastiskt. Nu håller vi på att damma av föreningen lite, bland annat genom den här webbplatsen. Den närmaste tiden kommer vi att arbeta med att utveckla webbplatsen och fylla den med mer innehåll, och vi behöver din hjälp. Lägg in ditt undervisningsmaterial och starta diskussioner i kommentarfälten, skriv en recension eller artikel! Om du inte redan är medlem – välkommen! Vi vill rekrytera nya medlemmar och bli ännu större. Vi vill att du ska komma på våra årsmöten. Mellan årsmötena vill vi ordna träffar med inbjudna föreläsare, seminarier och diskussioner.

Ett stort projekt, som vi ska starta förhoppningsvis i år, är en svensk nationell uttagning till International Philosophy Olympics (IPO). Denna olympiad har funnits i över tjugo år med så många som 30 deltagarländer, exempelvis USA, Syd-Korea, Nigeria, Turkiet, Mexico, Litauen, Makedonien, Schweiz. Ändå var det först 2012 som Sverige deltog första gången. Du kan läsa mer om IPO på deras webbplats: http://www.philosophy-olympiad.org/. Om du är intresserad av att vara med att utforma en nationell uttagning och låta din skola delta i den – kontakta oss!

Genom att samla filosofilärare i hela landet, se till att vi träffas, samtalar, debatterar, skriver, och utbyter erfarenheter kring filosofiundervisning, vill vi utveckla filosofiundervisningen. Vi tror också att en nationell uttagning till IPO kan stärka filosofiämnet i skolan.

 

Styrelsemedlemmar i Filosofilärarnas Förening Sophia
Anders Eklöv

Anders Eklöv

Styrelseledamot
Ingemar Lyrberg

Ingemar Lyrberg

Styrelseledamot
Sofia Franzén

Sofia Franzén

Kassör
Eric Gustafsson

Eric Gustafsson

Ordförande
Ingrid Frenning

Ingrid Frenning

Styrelseledamot
Åsa Gunnarsson

Åsa Gunnarsson

Styrelseledamot
Lars Hammer

Lars Hammer

Sekreterare och webbansvarig

0 Kommentarer

Lämna en kommentar