KALENDER

Kalenderåret 2016

 

23 januari

Filosofiskt samtal och fika på temat sanning och relativism. 

info

 

Januari v.3

Nationell uttagning till Philosophy Olympiad 2016. 

info

 

16 april - Inställt

Kollegialt samtal om filosofididaktik.  

info

 

12-15 maj

International Philosophy Olympiad 2016

info

 

augusti 

Årets nummer av vår tidskrift skickas ut

arkiv

 

september

Årsmöte. Mer info kommer. 

 

november (3:e torsdagen)

Världsfilosofidagen