Kinesisk filosofi

Kinesisk filosofi

Denna text är hämtad från Filosofi på gymnasiet ~ En filosofilärares filosofididaktiska reflektioner och är skriven av Tommie Petersson.

Jag har inte haft möjlighet att uppdatera denna ämnesdidaktiska blogg på ett tag då lärargärningens andra delar har tagit upp en stor del av min tid. Men nu kommer i varje fall ett lektionsförslag på temat kinesisk filosofi. Tanken är dock att jag kommer göra en större uppdatering under de kommande veckorna där jag reviderar mitt kursupplägg ganska så fundamentalt. Men jag har behövt bedriva faktisk undervisning utifrån formatet för att kunna testa och utvärdera konceptet.

Kinesisk filosofi är kontroversiellt i delar av akademin, främst för att filosofi utifrån gammal tradition har betraktats som en uteslutande västerländsk företeelse. Detta har dock börjat att luckrats upp de senaste åren då exempelvis postkoloniala perspektiv har börjat att få ett brett genomslag. Hur man än ställer sig i den akademiska sakfrågan om filosofins natur, så ser jag detta som en värdefull utgångspunkt för diskussion med eleverna om filosofiämnets gränser.

Väl värt att nämna är att detta område med fördel behandlas under kursen filosofi 2 (50p) eller en bit in i filosofi 1 (50p)-kursen, då det förutsätter vissa förkunskaper i västerländsk filosofi.

Ladda ner ppt här!

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar