Filosofididaktisk forskning

Här samlar vi den filosofididaktiska forskningen vi sett hittills. Gymnasieämnet filosofi har inte så hög status i Sverige som vi hade kunnat önska och med detta så är forskningsfältet inte så stort. Men det finns ändå några böcker, artiklar och material på internet som kan vara nyttiga för de som vill ägna sig åt att forska kring hur ämnet kommuniceras och görs synligt för elever. Listan måste hela tiden byggas på och förbättras, så vi ber alla att lämna tips om saker som kan hjälpa oss att bli bättre filosofilärare.

Philosophy at UNESCO

FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur har jobbat för att främja filosofiundervisning världen över.
På deras hemsida går det om läsa om allt arbete.

Utifrån ett möte som rörde filosofiundervisning i Nordamerika och Europa skapades ett dokument som verkligen är värt att läsas i sin helhet. Mötet har två huvudsyften:

The High-Level Regional Meeting on the Teaching of Philosophy devoted to the Europe and North America region brings to a close the series of meetings launched by UNESCO in 2009 to promote the teaching of philosophy throughout the world. The purpose of these meetings is twofold: (1) to take stock of the current state of philosophy teaching in the different countries involved and to consider the challenges this teaching faces at the present time; (2) to draw up recommendations for the benefit of the participants, notably the public bodies responsible for school and university education, with the aim of either introducing philosophy into the curriculum or improving teaching where this discipline is already on offer.

Ladda ner PDF

 

Filosofi – en skola för frihet?

av B Eric Gustafsson

Detta arbete är en uppsats på avancerad nivå inom det utbildningsvetenskapliga fältet och undersöker hur skolämnet filosofi legitimeras utifrån Unesco:s filosofiarbete. Utgångspunkten är vad som kallas de didaktiska grundfrågorna – eller Vad?, Hur? och Varför? ett visst ämne studeras – och uppsatsen berör således även filosofididaktik i stor utsträckning.

Ladda ner PDF

 

Vad tycker gymnasieeleverna om filosofi?

av Jan Liv

Resultat från en enkätundersökning 2007

Under 2007 genomförde Filosofiska institutionen vid Göteborgs universitet en enkätundersökning som riktade sig till elever som studerar filosofi vid svenska gymnasieskolor.1 Upprinnelsen var interna diskussioner om orsakerna till de vikande ansökningstalen och den bristande jämställdhet som generellt präglar både grundutbildningen och forskarutbildningen inom akademisk filosofi.

Ladda ner PDF

Att stimulera elevernas intresse för filosofi

av Nuriya Kurmanbayeva

En studie inom PBL-undervisning

Hur ska filosofiundervisningen struktureras för att skapa, utveckla och vårda intresse för filosofi? Varför ska man läsa filosofi? Vad är ”kärnan” i filosofi?

Ladda ner PDF

Filosofi med barn – etisk argumentation, logiskt tänkande och språkutveckling

av Ylva Backman

Filosofi med barn – etisk argumentation, logiskt tänkande och språkutveckling

Examensarbetet syftar till att beskriva och analysera yngre elevers uttryck av etisk argumentation och logiskt tänkande från studiens inledningsskede till dess slutskede fem veckor senare, samt till att undersöka och beskriva vilken betydelse bild kan ha som uttrycksmedel vid etisk argumentation, för elever i lägre årskurser. Vidare syftar arbetet till att besvara hur ett passande arbetssätt och innehåll skulle kunna utformas för att elever i de lägre årskurserna ska utveckla sin etiska argumentation och sitt logiska tänkande, samt sin förmåga att uttrycka sig inom dessa två områden.

Ladda ner PDF

”Ja det handlar väl lite om allmänbildning också”

av Jacob Ingebrand

Uppfattningar om filosofiämnet på gymnasiet

Detta examensarbete handlar om vilka uppfattningar som finns om filosofiämnets syfte på gymnasiet. Det som berörs i uppfattningarna är huruvida de bygger på ämnets färdigheter eller kunskaper. Läroplaner (kursplaner) och läroböcker har analyserats och en grupp gymnasieelever har intervjuats.

Ladda ner PDF

Samling av artiklar och tidskrifter

Artiklar:

The Scholarship of Teaching and Learning Philosophy

Riordan, T. 2008, ”Disciplinary Expertise Revisited: The Scholarship of Teaching and Learning Philosophy”, Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice, 7, 3, sid. 262-275, ERIC, EBSCOhost, hämtad den 27 Mars 2011.

Om vad en filosofididaktiker bör kunna. Filosoferandet central kunskap. ”How do we design learning experiences in ways that make philosophy not just an object of study but a habit of mind?” Det central innehållet bör vara ”[the] relationship and tension in philosophy between actively seeking out different ways of looking at things and steadfastly arguing for a particular point of view”.

Why Philosophy Matters

Mason, R 2005, ”Why Philosophy Matters”, Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice, 4, 2, sid. 201-213, ERIC, EBSCOhost, hämtad den 28 Mars 2011.

Rättfärdigande av filosofin genom dess subjekt, dess frågeställningar, snarare än filosoferandet eller tänkandet, som är lika viktigt i andra discipliner. ”Philosophy has been supposed to have special educational value, from its contents or from the benefits of its methods and arguments. This is doubtful. Rather, philosophy matters because its concerns matter.”

The Humanities and the Recovery of the Real World

Jacobs, J 2009, ”The Humanities and the Recovery of the Real World”, Arts and Humanities in Higher Education: An International Journal of Theory, Research and Practice, 8, 1, sid. 26-40, ERIC, EBSCOhost, hämtad den 28 Mars 2011.

Om varför humanistiska ämnen är viktiga. ”[T]he humanities are not to be dened extensionally, by listing. It might be better to say that there are humane studies or that there is humanistic understanding. […] the realism at issue is not primarily a matter of there being some value-entity or object among the items in the inventory of the world – an object or entity that is ‘value’. It is more a matter of seeking the understanding of normativity by understanding and appreciating the real world. The humanities have a fundamental role in that.”

Teaching Philosophy vs Teaching To Philosophise

Cevallos Estarellas, E 2007, ”Teaching Philosophy vs Teaching To Philosophise”, Philosophy Now, Nr 63, http://212.113.135.3/issue63/Teaching_Philosophy_vs_Teaching_To_Philosophise, hämtad den 8 april 2011.

Om disciplinens och ämnets uttryck. ”[T]he professional practice of philosophical inquiry, with reference to the canon of historical philosophical works, and the amateur practice of philosophical inquiry, without reference to previous philosophy. In this article I’ll distinguish between these two expressions of philosophical practice and explore their educational applications.”

Tidskrifter; filosofididaktik

The Journal of Didactics of Philosophy

The Journal of Didactics of Philosophy

”The Journal of Didactics of Philosophy is a peer-reviewed academic journal devoted to research on the teaching and learning of philosophy. It is published online twice a year. The access to all articles is free. Articles may be about any level of education, however the main focus is on high school philosophy. We welcome work with a philosophical or normative approach as well as reports of results from empirical qualitative and quantitative research. The journal also publishes reviews of books, textbooks and other educational material of international interest as well as country reports. It is an aim of the journal to promote the dialogue among researchers and practising teachers across the world.”

(https://www.philosophie.ch/philosophie/literatur/zeitschriften/jdph)

Teaching Philosophy

Teaching Philosophy¸ Patrick Boleyn-Fitzgerald (ed.)

”Teaching Philosophy is the only journal devoted exclusively to the practical and theoretical discussion of teaching and learning philosophy”

(http://secure.pdcnet.org/teachphil)

Journal of Philosophy in Schools

”Journal of Philosophy in Schools (JPS) is the official journal of The Federation of Australasian Philosophy in Schools Associations (FAPSA). The focus of the journal is research into philosophy with school-aged children. What was once called Philosophy with Children has developed into a sub-discipline of philosophy with its own history, traditions and pedagogy and incorporates philosophical inquiry in the classroom, reflective education and Socratic dialogue through the use of the Community of Inquiry (CoI) methodology. The journal focuses on academic research articles into the pedagogy and practice of philosophy in schools. The journal also reviews new books on philosophy in schools along with new teacher resources for philosophy in schools.”

(http://www.ojs.unisa.edu.au/index.php/jps/index)

APA Newsletters on Teaching Philosophy

APA  Newsletters on Teaching Philosophy, Tziporah Kasachkoff & Eugene Kelly (ed.)

APA:s nyhetsbrev med artiklar och recensioner.

(http://www.apaonline.org/publications/newsletters/teaching.aspx)

Philosophy Now

Philosophy Now, Rick Lewis (ed.)

A philosophy magazine, published every two months and sold from news-stands and bookstores in the USA, UK, Australia and Canada. It aims to appeal to the general educated public, as well as to students and philosophy teachers.

Filosofisk tidskrift

Filosofisk tidskrift, Redaktör och ansvarig utgivare: Lars Bergström

Filosofisk tidskrift har som syfte att bidra till en allsidig och fruktbar diskussion av filosofiska problem, samt att på ett lättfattligt sätt informera om aktuell filosofisk forskning. Den vänder sig inte enbart till fackfilosofer, utan vill framför allt nå en bredare läsekrets av filosofiskt intresserade personer.

 

Utförligt och nyanserat

av Svante Lundeberg

Utförligt och nyanserat - en intervjustudie med gymnasielärare i filosofi om hur de uppfattar ämnesplanerna

För alla er som är det minsta intresserade av ämnesplanerna, för er som känner att ni inte har stenkoll på hur vi pratar om ”nyanserad” med elever. Texten är en intervjustudie.

Ladda ner PDF

0 Kommentarer

Lämna en kommentar