Syfte 2

Här lägger vi upp lektionsmaterial som rör ”kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder”. Med detta menar vi övningar, instuderingsfrågor, diskussionsämnen, planeringar, aktiviteter etc. som rör syftets begrepp och centrala innehåll.  

Syfte 1

Här lägger vi upp lektionsmaterial som rör ”kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap”. Med detta menar vi övningar, instuderingsfrågor, diskussionsämnen, planeringar, aktiviteter etc. som rör syftets begrepp och centrala innehåll.

Filosofi 1

Grundläggande kunskaper i ämnet Filosofi 1, 50 poäng. Kurskod: FIOFIO01 Kursen filosofi 1 omfattar punkterna 1—6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet. Centralt innehåll Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:   Kunskapskrav