Den nationella uttagningen

Den nationella uttagningen

Hur gör jag för att delta?   Anmäl intresse! Anmälan är inte bindande – det kan ju hända saker senare som gör att du får förhinder. Med din anmälan får du samtidigt ett gratis medlemskap i Filosofilärarnas förening Sophia. Delta! På morgonen av dagen för essäskrivningen skickas årets citat till dig. Ämnena kommer att vara relaterade till filosofikursens centrala innehåll….read more →

Filosofi-OS

Filosofi-OS

Är det möjligt att tävla i filosofi? Det har man gjort i mer än 20 år i International Philosophy Olympiad (IPO). Varje år samlar olympiaden filosofistudenter från över 40 deltagarländer från alla kontinenter. Tävlingsdeltagarna är i gymnasieålder och skriver en filosofisk essä utifrån ett citat. Men det är inte tävlingen som är huvudsyftet. Essäskrivningen är fyra timmar lång och evenemanget…read more →

Syfte 2

Här lägger vi upp lektionsmaterial som rör ”kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder”. Med detta menar vi övningar, instuderingsfrågor, diskussionsämnen, planeringar, aktiviteter etc. som rör syftets begrepp och centrala innehåll.  

Syfte 1

Här lägger vi upp lektionsmaterial som rör ”kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap”. Med detta menar vi övningar, instuderingsfrågor, diskussionsämnen, planeringar, aktiviteter etc. som rör syftets begrepp och centrala innehåll.

Ämnets syfte

Ämne - Filosofi Filosofi är ett humanistiskt ämne som har förgreningar i alla områden av mänsklig kunskap och verksamhet, eftersom det behandlar grundläggande frågor om verklighetens natur, kunskapens möjlighet och värdenas existens. Den filosofiska aktiviteten handlar om att tänka självständigt, kritiskt och analytiskt kring dessa frågor så som de kommer till uttryck i privatliv, samhällsliv, kulturliv och vetenskap. Att formulera…read more →