Den nationella uttagningen

Den nationella uttagningen

Hur gör jag för att delta?   Anmäl intresse! Anmälan är inte bindande – det kan ju hända saker senare som gör att du får förhinder. Med din anmälan får du samtidigt ett gratis medlemskap i Filosofilärarnas förening Sophia. Delta! På morgonen av dagen för essäskrivningen skickas årets citat till dig. Ämnena kommer att vara relaterade till filosofikursens centrala innehåll….read more →

Syfte 2

Här lägger vi upp lektionsmaterial som rör ”kunskaper om vetenskapsteoretiska ståndpunkter och vetenskapliga metoder”. Med detta menar vi övningar, instuderingsfrågor, diskussionsämnen, planeringar, aktiviteter etc. som rör syftets begrepp och centrala innehåll.  

Syfte 1

Här lägger vi upp lektionsmaterial som rör ”kunskaper om huvuddragen i olika verklighetsuppfattningar och olika sätt att se på kunskap”. Med detta menar vi övningar, instuderingsfrågor, diskussionsämnen, planeringar, aktiviteter etc. som rör syftets begrepp och centrala innehåll.

Allmänt om undervisning

Skolverkets ”Allmänna råd” om undervisning. I skriften ”Planering och genomförande av undervisningen” från 2011 ges riktlinjer utifrån skollagen – ”hur lärare bör planera och genomföra undervisningen utifrån läroplanen och kursplanerna”. Råden är uppdelade i Planering, Genomförande, Kunskapsbedömning och betygsättning, Uppföljning samt Dokumentation. Skriften är inte riktad till gymnasiet men bör kunna användas ändå. För mer information och kommentarer, se PDFer…read more →

UNDERVISNING

Här kommer vi allt lägga upp sådant som direkt relaterar till planering och genomförande av undervisning; didaktik, principer för undervisning och metodik.   Styrdokument Här har vi lagt upp styrdokumenten från Skolverket, plus kommentarer till ämnesplanerna och övriga tips om hur vi kan jobba med dessa.   Allmänt om undervisning: Skolverkets allmänna råd I skriften Planering och genomförande av undervisningen från…read more →