Rapport från filosofilärarträff, april 2017

Rapport från filosofilärarträff, april 2017

Årets filosofilärarträff hölls hemma hos Anna Stenqvist på Södermalm i Stockholm och vi blev till slut sex filosofilärare som bröt bröd och diskuterade undervisning.

Vi diskuterade kort möjligheten till att skiva en gemensam debattartikel från alla av Sophias medlemmar där filosofins värde skulle lyftas och fokusera på saker som är aktuella i skolan. Vårt ämne ger ju eleverna förutsättningar till att klara gymnasiearbetet (vetenskapsfilosofi), avancerad läsning (språk) och källkritik (kunskapsteori).

Efter en presentationsrunda där vi översiktligt berättade hur vi gör och jobbar på de olika skolorna ställde vi frågor och stal idéer av varandra. Vi funderade om det är möjligt att ha en ”provbank” på vår webbsida och hur den i så fall skulle se ut. Vi pratade om de kunskaps- och progressionsbegrepp som används och hur vi jobbar med dem. Någon jobbade mycket med matriser. Någon annan sökte stöd i hur vi gör med elever som får för mycket makt att styra och ställa.

Det vi kom fram till som en gemensam handling för att förbättra vår undervisning, skapa mer likvärdighet i bedömning, hitta en plats där vi kan diskutera ämnesrelaterade frågor, osv. är att vi ska försöka göra en gemensam bedömning i höst. Vi valde ett tema (kunskapsteori) och examinationsform (kortare essäfråga, 3-400 ord) och kommer att samla in förslag på frågor från oss som var med på lärarträffen. När höstterminen sen drar igång så har vi valt ut en fråga som vi alla använder och vi kommer titta på olika elevsvar tillsammans. Svårt, tidskrävande, kul, viktigt!

Mer om detta kommer i höst.

Här finns en sammanställning från en undersökning vi gjorde av våra medlemmar inför filosofilärarträffen . Den är väl värd att läsa och fundera kring.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar