Posts Tagged "om undervisning"

Rapport från filosofilärarträff, april 2017

Rapport från filosofilärarträff, april 2017

Årets filosofilärarträff hölls hemma hos Anna Stenqvist på Södermalm i Stockholm och vi blev till slut sex filosofilärare som bröt bröd och diskuterade undervisning. Vi diskuterade kort möjligheten till att skiva en gemensam debattartikel från alla av Sophias medlemmar där filosofins värde skulle lyftas och fokusera på saker som är aktuella i skolan. Vårt ämne ger ju eleverna förutsättningar till…read more →

Läser svenska elever för lite filosofi? – Skolministeriet

Läser svenska elever för lite filosofi? - Skolministeriet

Skolministeriet är ett program från UR som ”granskar och belyser aktuella och viktiga skolfrågor genom levande reportage, egna undersökningar och fördjupande samtal”. Det sänds klockan 11:04 varje fredag och det går så klart att lyssna som pod också. I dag sändes ett reportage som ställde frågan ”Läser svenska elever för lite filosofi?” Två styrelsemedlemmar från Filosofilärarnas förening Sophia var med i…read more →

Fortbildning om tankeexperiment

Fortbildning om tankeexperiment

Den 2 oktober förra året hade vi en omröstning på Sophias vänner (facebook) om vad vi som förening önskade fortbilda oss i. Flest röster av de förslag jag gett fick Tankeexperiment och utifrån det beslutade jag att vi skulle hålla en sådan i vår. Detta har nu skjutits upp till hösten.  Tanken är att fortbildningen ska kunna leda till något…read more →

Film!

Film!

Det finns en fantastisk bok för historielärare som heter Clio på bio där historieprofessorn Ulf Zander tar upp hur film kan användas för att lära ut centrala färdigheter inom historieämnet. Detta gäller så klart inom filosofiämnet också. Ett problem som jag fick när jag gick in i min första termin och pratade om filmen The Matrix som något självklart men möttes…read more →

Apa att läsa

Apa att läsa

Arbetet med årets nummer av tidskriften Sophia är igång. Vi försöker givetvis få så många som möjligt att vilja bidra med texter och funderingar – vad som helst som har med filosofiundervisning att göra. Har du en idé eller ett förslag så tveka inte att kontakta oss. Som inspiration skulle vi kunna läsa och ta del av The American Philosophical…read more →

Komplicerad komplettering

Komplicerad komplettering

En fråga om komplettering för högre betyg har diskuterats på facebook. Några metoder för hur detta skulle kunna tänkas gå till var (i en förenklad form): En metod är att låta eleverna visa vad de kan genom att recensera eller problematisera en text som berör de nödvändiga kunskapskraven. En annan är muntliga diskussioner med följdfrågor. Detta kan göras i grupp….read more →

Filosofiöversikter

Filosofiöversikter

Vi har gått in i höstens andra fas, tycker jag. De första veckorna är uppstart – vi känner på hur ämnet och elevgruppen hänger samman, de försöker förstå hur vi tänker och testar våra gränser – men efter vecka 40 kommer vi in i fas två. Det är nu våra ämnen får kött eller vissnar, det är nu vi kan…read more →