Posts Tagged "undervisning"

Rapport från filosofilärarträff, april 2017

Rapport från filosofilärarträff, april 2017

Årets filosofilärarträff hölls hemma hos Anna Stenqvist på Södermalm i Stockholm och vi blev till slut sex filosofilärare som bröt bröd och diskuterade undervisning. Vi diskuterade kort möjligheten till att skiva en gemensam debattartikel från alla av Sophias medlemmar där filosofins värde skulle lyftas och fokusera på saker som är aktuella i skolan. Vårt ämne ger ju eleverna förutsättningar till…read more →

Film!

Film!

Det finns en fantastisk bok för historielärare som heter Clio på bio där historieprofessorn Ulf Zander tar upp hur film kan användas för att lära ut centrala färdigheter inom historieämnet. Detta gäller så klart inom filosofiämnet också. Ett problem som jag fick när jag gick in i min första termin och pratade om filmen The Matrix som något självklart men möttes…read more →

Filosofilärarträff hemma hos Albin

Filosofilärarträff hemma hos Albin

En av våra medlemmar som inte kunde komma till årsmötet och filosofididaktiken vill gärna träffa några av oss och diskutera filosofididaktik. Detta är såklart en möjlighet för oss i Stockholm som vi inte kan missa. (Och medlemmar från övriga landet är såklart också välkomna – meddela er rektor att det är fortbildning med Filosofilärarnas förening och kräv att de ska…read more →

Komplicerad komplettering

Komplicerad komplettering

En fråga om komplettering för högre betyg har diskuterats på facebook. Några metoder för hur detta skulle kunna tänkas gå till var (i en förenklad form): En metod är att låta eleverna visa vad de kan genom att recensera eller problematisera en text som berör de nödvändiga kunskapskraven. En annan är muntliga diskussioner med följdfrågor. Detta kan göras i grupp….read more →

Filosofiöversikter

Filosofiöversikter

Vi har gått in i höstens andra fas, tycker jag. De första veckorna är uppstart – vi känner på hur ämnet och elevgruppen hänger samman, de försöker förstå hur vi tänker och testar våra gränser – men efter vecka 40 kommer vi in i fas två. Det är nu våra ämnen får kött eller vissnar, det är nu vi kan…read more →

Årsmöte, strukturerade samtal och Modern filosofi

Årsmöte, strukturerade samtal och Modern filosofi

I anslutning till föreningens årsmöte höll Bo Malmhester en slags workshop om strukturerade samtal som togs emot positivt av mötesdeltagarna. Under mötet kom vi bland annat fram till att tillsätta arbetsgrupper för speciellt viktiga områden. Dessutom kan vi nu erbjuda den purfärska tidskriften Modern filosofi till ett bra pris för våra medlemmar.  Den 6 september hölls föreningens årsmöte i Uppsala…read more →